Lakástakarékpénztár, Lakástakarék Kisokos

Mi a Lakástakarék? A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma

A Lakástakarék egy államilag támogatott lakáscélra felhasználható megtakarítási forma, amely havi gyakoriságú befizetések mellett a megtakarítási időszak végén kedvező, lakáscélú kölcsönlehetőséget is biztosíthat.


A lakás-előtakarékossági szerződés meghatározása

A lakás-előtakarékossági szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a Lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy - a szerződés módozata szerint - a szerződéskötéskor egy összegben vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott összeget a Lakástakarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a Lakás-takarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése és a Lakás-előtakarékoskodó, illetve a Kedvezményezett hitelképessége esetén az Üzletszabályzatban/ASZF-ben rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott módon kiszámított összegű lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: lakáskölcsön) nyújt a Lakás-előtakarékoskodó, illetve a cselekvőképes Kedvezményezett kérésére. A szerződés meghatározott összegre, a szerződéses összegre szól. A szerződésben meghatározott betéti és hitelkamat mértékét, valamint a kezelési költség mértékét a szerződés időtartama alatt nem lehet módosítani.

Mi a Lakástakaréknél a szerződéses összeg?

A lakás-előtakarékossági szerződés meghatározott összegre, a szerződéses összegre szól. A szerződéses összeg a lakás-előtakarékoskodó által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a lakás- előtakarékoskodó, illetve kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege. A szerződéses összeget a tízezer forint egész számú többszörösében lehet megállapítani.

Milyen szerződéses módozatok vannak?

A Lakás-takarékpénztár szerződéses módozatait (a továbbiakban: módozat) az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A szerződés a Lakás-előtakarékoskodó által kiválasztott módozat szerinti tartalommal jön létre. A Lakás-takarékpénztár egyes szerződéses módozatokat kifejezetten egy, vagy egyes értékesítési csatornákon (közvetítőkön) keresztül történő értékesítés céljára fejleszt ki, illetve kizárólagosan ezen csatornákon keresztül értékesít. Ezen speciális termékek esetében a Lakás-takarékpénztár Hirdetményében egyértelműen és félreérthetetlenül jelzi, hogy az adott módozat csak egy, vagy egyes konkrétan megnevezett értékesítési csatornán (közvetítőn) keresztül elérhető.

Mi a Lakástakaréknál a szerződéses összeg?

A lakás-előtakarékossági szerződés meghatározott összegre, a szerződéses összegre szól. A szerződéses összeg a Lakás-előtakarékoskodó által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állam támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a Lakás-előtakarékoskodó, illetve Kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege. A szerződéses összeget tízezer forint egész számú többszörösében lehet megállapítani. A szerződéses összeg egyes szerződéses módozatok szerint meghatározott legkisebb és legmagasabb összegét ASZF 1. számú az engedélyeztetett módozatokat bemutató melléklete tartalmazza. A szerződés alapján a Lakás-takarékpénztárnál elhelyezett betétből az ÁSZF 14.10. pontjában írtak kivételével - a Lakás-előtakarékoskodó részösszeget nem vehet ki.

Hogyan történik a Lakástakaréknál a kamatszámítás?

Lakás-előtakarékoskodó által befizetett betétek, valamint a Lakás-előtakarékoskodó számlájára jóváírt állami támogatás után a Lakás-takarékpénztár kamatot fizet. A kamat mértékét az ÁSZF módozatokat rögzítő 1. számú melléklete tartalmazza. A kamatozás a Lakás-előtakarékoskodónak a Lakás-takarékpénztárnál vezetett számláján történő jóváírás napján - az ÁSZF 10.10. pontban írt esetben a korrekciós könyvelés napján - kezdődik és a kiutalás időpontját megelőző napig, illetve felmondás esetén a szerződés megszűnésének a napját megelőző napig tart. A kamat számítása:

Kamat : (tőke x kamatláb x napok száma) / (360 x 100)

Hogyan történik a kiutalás? A kiutaláshoz kapcsolódó fogalmak.


A kiutalás és a kiutalási összeg

A kiutalás a Lakás-takarékpénztárnak az adott kiutalási időszak utolsó napján (a kiutalási időpontban) a Lakás-előtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntése a kiutalási összegből kifizethető szerződéses összegekről, illetőleg betétösszegekről. A kiutalás a megtakarítási időszak végleges lezárása. A kiutalási időszak az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó 3 (három) hónap. Az éves kiutalási időszakok száma: 12, azaz tizenkettő. A kiutalási időszak első napja az értékelési fordulónap, amelyen a lakás-takarékpénztár meghatározza a kiutalási összeget, valamint az egyes szerződések értékszámát, és az értékszám nagysága alapján sorrendet állít fel a Lakás-előtakarékoskodók között.12 Szükség esetén a lakás-takarékpénztár meghatározza az adott kiutalási időszakra vonatkozó célértékszámot is. A kiutalási összeg a következő részekből áll: a Lakás-előtakarékoskodók által befizetett betétek, a betétekre jóváírt kamatok, a jóváírt állami támogatás és annak kamatai, valamint a már lakáskölcsönt kapott Lakás-előtakarékoskodók, illetve Kedvezményezettek tőketörlesztései. A kiutalási összegből a szerződéses összeg kiutalása az ASZF 16. pont szerint meghatározott sorrend alapján havonta történik. Tekintettel arra, hogy a kiutalási sorrendbe bevonható lakás-előtakarékossági szerződések száma és a kiutalási összeg nagysága előre nem határozható meg, a Lakás-takarékpénztár a kiutalás időpontjáról csak kötelezettség nélküli tájékoztatást nyújthat, erre vonatkozóan kötelezettséget nem vállalhat.


Az értékszám, a kiutalás feltételei

Az értékszám a Lakás-takarékpénztár által az itt írt képlet alkalmazásával meghatározott, a szerződő megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló szám amely szám alapján a Lakástakarékpénztár a Lakás-előtakarékoskodók között sorrendet állít fel. A Lakás-takarékpénztár értékszáma a következő számítási képlettel került meghatározásra:

ÉSZ = (összes kamat* 500 * módozati szorzó) / szerződéses összeg

ahol,
az összes kamat: az ügyfél által elhelyezett betét és az arra lehívott állami támogatás után elszámolt kamat
módozati szorzó: biztosítja, hogy minden termék modellnél egységesen 100-as értékszám kerüljön vizsgálatra a kiutalás feltételeként
szerződéses összeg: az igénybe vett módozat szerződéses összege
A kiutalási időszak 3 hónapig tart.

Mekkora a THM?

A teljes hiteldíj mutató (THM): Az egyes szerződéses módozatokhoz tartozó THM-értékeket az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A THM az ÁSZF mellékletében, illetve a Lakás-takarékpénztár nyilvános tájékoztatóiban csak tájékoztató jelleggel kerül megjelölésre, míg a konkrét ügyletre vonatkozó THM az egyedi lakáskölcsön/áthidaló kölcsön szerződésekben kerül feltüntetésre. Minden egyes lakáskölcsön/áthidaló kölcsön szerződés kötelező mellékletét képezi azon költségtényezők bemutatása, melyek nem képezik részét a THM számításának. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hiteldíj a lakáskölcsön szerződés hatálya alatt nem változtatható.

Milyen díjai lehetnek a Lakástakaréknak?


Számlanyitási díj

A szerződés megkötésével, az ügyfél, vagy más harmadik személy általi bármely összegű pénzbeli teljesítéssel egyidejűleg a szerződést keletkeztető ajánlat dátumára visszamenő hatállyal, a Lakástakarékpénztárat a Lakás-előtakarékoskodó által fizetendő –az egyes módozatoknál rögzített mértékű - számlanyitási díj illeti meg. A számlanyitási díj nem növeli a Lakás-előtakarékoskodó megtakarításait, ezen befizetésre tekintettel állami támogatás nem jár. A Lakás-előtakarékoskodó befizetéseit először a számlanyitási díj megfizetendő összegéig kell elszámolni.

A Lakás-takarékpénztár a szolgáltatásaiért a jogszabályok szerint megállapított, illetve a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokon túli, az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatásokért járó díjakat tartalmazó, a Díjtáblázat szerinti díjakat számolhatja fel. A Díjtáblázat tartalmazza azon, az Ügyfél által fizetendő díjakat is, melyekre az ÁSZF tételes, konkrét hivatkozást nem tartalmaz. A Díjtáblázat nem képezi sem az ÁSZF, sem az ÁÜF mellékletét.


Számlavezetési díj

A megtakarítási idő alatt, 1800-Ft/év amely havi 150-Ft bontásban a megtakarítási összeggel együtt kerül felszámításra.

Lehetséges a futamidőt csökkenteni?

Szeretné csökkenteni hitelének futamidejét? Válassza ki jelenlegi hitelének törlesztő részletének összegét, a hátralévő futamidőt és a kamatot. Mondja el nekünk, hogy Ön mennyi idő múlva szeretne hitel nélkül élni. Lehetséges, hogy velünk belátható időn belül el tudja érni a célját. Tekintse át az alábbi Lakáshitel megszüntető kalkulátorunokat!